loader image

Проектно финансирање

Имате потреба од финансирање, но не можете да ги идентификувате можностите на пазарот?

  • Smart Finance има одговор на Вашите прашања.

Нашиот тим може да ви помогне со проектно финансирање, каде што инвеститорот учествува со 20 до 30 проценти сопствено учество, додека остатокот го обезбедува банката.

Доколку се одлучите за проектно финасирање,
нашиот тим може да Ви помогне со:

  • Подготовка на финансиски модел, вклучувајќи анализа на парични текови, динамика на финасирање и отплата на кредити.
  • Проценка на вредноста на вашиот проект, одредување на периодот на поврат на инвестицијата и профитабилност.
  • Припрема на кредитна апликација како и одбирање на најповолната банкарска понуда.
  • Обезбедување на финансирање од други извори или мезанин кредитирање.

Нудиме решени за Вашите потреби како:

  • Финасирање на нов инвестициски проект (станбен, деловен или туристички објект)
  • Финасирање на нов енергетски проекти (фотоволтаични, био-гасни и хидро централи)
  • Рефинасирање на постоечки проекти со или без докапитализација
  • Купување на градежни парцели за идна градба или за продажба по повисока цена

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Телефон

+389 75 437 670

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Филип Втори Македонски бр.22/3-2 Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.