loader image

Проектно финансирање

Имате потреба од финансирање, но не ги знаете можностите на пазарот.
Тимот на Smart Finance може да Ви помогне со проектно финансирање. Инвеститорот треба да учествува во вкупната инвестиција со 20 до 30 проценти сопствено учество, а остатокот го обезбедува банката.

Доколку се одлучите за проектно финасирање,
нашиот тим може да Ви помогне со:

  • Подготовка на финасиски модел (анализа на парични текови, динамика на финасирање и отплата на кредити)
  • Проценка на вредност на проект, период на поврат на инвестиција и профитабилност
  • Припремање на квалитетна кредитна апликација
  • Одбирање на најповолната банкарска понуда
  • Обезбедување на финасирање од други извори или мезанин кредитирање

Нудиме решени за Вашите потреби како:

  • Финасирање на нов инвестициски проект (станбен, деловен или туристички објект)
  • Финасирање на нов енергетски проекти (фотоволтаични, био-гасни и хидро централи)
  • Рефинасирање на постоечки проекти со или без докапитализација
  • Купување на градежни парцели за идна градба или за продажба по повисока цена

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Филип Втори Македонски бр.22/3-2 Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.