loader image

Нашите услуги ги остваруваат Вашите цели од идеја до реализација

Со SMART FINANCE нема ограничувања!

Што нудиме?

Финансиски консалтинг

Oптимизација на финасиското работење, изнаоѓање на најповолни кредити и обезбедување квалитетна структура на билансите

Неповратни грантови и субвенции

Дали знаете дека во Македонија се достапни неповратни грантови и субвенции за унапредување на деловното работење, инвестиции и други намени каде може да добиете поврат до 70%

Проектно финансирање

Tоа е инвестиција во објекти наменети за идна продажба , изнајмување или експлоатирање . Инвеститорот треба да учествува во вкупнта инвестиција со 20-30 сопствено учество а остатокот го обезбедува банката …

Сметководство и ревизија

Oптимизација на финасиското работење, изнаоѓање на најповолни кредити и обезбедување квалитетна структура на билансите

Финансиска Азбука

Oптимизација на финасиското работење, изнаоѓање на најповолни кредити и обезбедување квалитетна структура на билансите

Недвижности

Tоа е инвестиција во објекти наменети за идна продажба , изнајмување или експлоатирање . Инвеститорот треба да учествува во вкупнта инвестиција со 20-30 сопствено учество а остатокот го обезбедува банката …

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Телефон

+389 75 437 670

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Филип Втори Македонски бр.22/3-2 Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.