loader image

Финансиска Азбука

Вложувајте во Вашиот тим, затоа што тоа е вистинскиот пат до успехот!

Стремејќи се кон правилна систематизација и организација на извршните процеси ќе Ви помогнеме половина од работата да е веќе завршена.

Менаџментот според човековата и деловната организациска дејност, може да ја олеснува комуникацијата и извршувањето на задачите за постигнувањата на организационите цели.

Тимот на Smart Finance располага со експерти, искуството и знаењето за што ќе Ви обезбедиме соодветна обука и поддршка обликувана според Вашите барања и потреби!

Обуки за сметководство

Крај на година, ти треба помош за подготовка за завршна сметка.

Smart Finance нуди решени за едноставно, се што треба да знае еден сметководител.

Обезбедуваме курс каде со практична работа уште од првите часови, посетителите се обучуваат за користење на софтвер за финансиско и материјално сметководство, книжење на сметководствени документи, преглед и читање на сметководствени извештаи, односно се што ти е потребно од областа за финансиите.

Обуки за бизнис планови

Имате бизнис идеја, но не знаете како да изработите бизнис план?

На вистинското место сте! Со нас можете да стекнете знаења и вештини за изработка на бизнис планот.

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Телефон

+389 75 437 670

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Филип Втори Македонски бр.22/3-2 Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.