loader image

пристап до најповолни услови за кредит

Консултирај се со Smart Finance за: 

  • Најповолни заеми за вашите потреби или рефинансирање на постоечките;
  • Како до пристап на пазарите на капитал во ЕУ;
  • Финансирање на купување на друга компанијa, независно дали е активна или во стечај;
  • Финансирање на проект за набавка и/или изградба на недвижен имот за лична употреба или за препродажба.

  Реализирајте ги вашите финансиски цели со наша помош!

Што нудиме:
 • Нови заеми или рефинансирање на постојните заеми со банки во земјата или прекугранично финансирање (прекугранично)
 • Финансирање на купување на друга компанија, активна или во стечај
 • Финансирање на проект за набавка и / или изградба на недвижен имот за себе или за препродажба (инвестициска недвижност)
 • Финасирање за купување на компанија од страна на менаџментот/вработените

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Телефон

+389 75 437 670

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Филип Втори Македонски бр.22/3-2 Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.