loader image

Аквизиција и Мерџирање на компании

Спојувањата и аквизициите ги опфаќаат сите активности коишто се однесуваат на купување, продажба, поделба и комбинирање на различни компании со цел да се постигне поголем раст и профит.
Smart Finance може да ви понуди креативни и иновативни решенија за вас со цел да ги остварите Вашите цели како:
  • Продажба, купување или преземање на компании,
  • Идентификација на деловни партнери за поврзување во соседните земји, ЕУ или на глобално ниво
  • Спојувања и превземања во рамките на одредени индустрии или со компании од странство
  • Аквизиција на кредитно претпријатие или стекнување на претпријатие управување со кредитен и инвестициски капитал
  • Подготовка на инвестициска или продажна документација
  • Проекции на парични средства и моделирање на финансиските ефекти од набавката за период од 3-5 години по купувањето
  • Докапитализација од страна на инвестициски фондови или меѓународни финансиски институции
  • Купување компанија во странство
  • Подготовка и достапување на понуди за преземање на постапката за приватизација

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Телефон

+389 75 437 670

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Филип Втори Македонски бр.22/3-2 Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.