loader image

WE OFFER FINANCING SOLUTIONS
FOR YOUR BUSINESS IDEAS

The Smart Finance team can help you with:
• free financial analysis,
• applying to non-refundable grants and funds

Artboard 2 copy 5icon

Financial consulting

Artboard 2 copyicon

Non-refundable Grants And Subsidies

Artboard 2 copy 2icon

Project Financing

Artboard 2 copy 3icon

Accounting And Audit

Artboard 2icon

Financial Alphabet

Artboard 2 copy 4icon

Real Estate

Work process

Develop your Business

Smart Finance може да Ви помогнеме во развој на вашиот бизнис, создавајќи додадена вредност и креирајќи одржлива предност на Вашата компанија. Со нас заштеди време и пари!

Contact us and make an appointment with Smart Finance!

Contact us and make an appointment with Smart Finance! The meeting will last for one hour, where you will present your requirements, and Smart Finance will find the best solution for your needs!
+389 70 797 822

Conclusion of a cooperation agreement

We take care of your finances, you can continue running your business without worries!

creation of a success story

Realization of your requirements and creation of a success story that will be talked about!

Develop your Business

Smart Finance can help you develop your business, creating added value to it and creating a sustainable advantage for your company. Save time and money with us!

Contact us and make an appointment with Smart Finance!

The meeting will last for one hour, where you will present your requirements, and Smart Finance will find the best solution for your needs!
+389 70 797 822;
+389 70 797 783

Conclusion of a cooperation agreement

We take care of your finances, you can continue running your business without worries!

creation of a success story

Realization of your requirements and creation of a success story that will be talked about!

Frequently asked questions – FAQ

WE HAVE AN ANSWER TO YOUR QUESTION!

Секое правно лице основано во согласност со Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на РСМ доколку ги исполнува наведените услови на повикот може да аплицира. Истото треба да е во сопственост на физичко лице/а и/или микро, мало, или средно претпријатие (со мнозинска македонска сопственост со 50,1% или повеќе) и/или установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност (со сопственички удел во апликантот до 20%) како и годишните приходи на претпријатието да не надминуваат 1.000.000,00 (еден милион) евра според финансиските извештаи за претходните две фискални години.

Не е предвиден таков рок во критериумите за подобност на апликант. Основен критериум е компаниите да не се постари од шест години од денот на основање на правниот субјект до денот на аплицирање (секако доколку се исполнети сите критериуми за подобност на апликант).

На повикот може да учествува компанија која е веќе е финансиски поддржана во рамките на друг повик на Фондот доколку ги исполнува сите критериуми за подобност, но предлог проектот мора да биде различен од оној за кој веќе добила грант за ко-финансирање.

Во зависност од повикот се одредуваат условите за целосно обезбедување на делот за ко-финансирање. Корисникот на ко-финансиран грант не е задолжително да го обезбеди во целост својот дел пред почетокот на реализацијата на проектот. Согласно текстот на повикот и правилникот за инструментот, средствата се исплаќаат на квартална основа, во согласност со одобрениот буџет на проектот авансно за секој квартал.

Да, Вашата компанија има повеќе опции за да користи неповратни грантови во зависност од Вашата инвестиција.

Да, Вашата компанија има повеќе опции за да користи неповратни грантови во зависност од Вашата инвестиција.

Да, Ве следува грант во зависност од дејноста со која што се занимавате и инвестицијата која ја планирате.

Финансиските институции во Македонија би Ве поддржале со финансирање доколку имате минимум сопствено учество од 20% од целокупната инвестиција.

Да, Ве следуваат финансии преку Фонд за иновации и технолошки развој (Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва “старт-ап”.)

Преку online каталог на енергетско ефикасни технологии со високи перформанси како прифатливи за финансирање од страна на GEFF.

Не (доколку немало приходи, во табелата ставете 0).

News

  • ALL
  • START
  • GRANTS
  • ECONOMY
  • PROJECTS
  • FINANCE

ФИТР започна со инфо сесии низ Македонија за предизвикот „Со дигитална трансформација до иновација”

Фонд за иновации и технолошки развој започнува со серија на …

Нова одлична можност за грант од ФИТР „Со дигитална трансформација до иновација“

Нова одлична можност за грант од ФИТР „Со дигитална трансформација …

Moonpig shares jump 25% in first major London tech listing of the year

LONDON — Famed for rescuing the euro in the grips …

Вредноста на Bitcoin за првпат надмина 23 000 долари

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random …

Headquarters of the company

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Phone number

+389 75 437 670

Working hours

Monday - Friday 8:00 am to 4:00 pm

Headquarters of the company

SMART FINANCE GROUP Ltd. Skopje, with a registered office at st.Franklin Ruzvelt no.11 Skopje

Email

Phone number

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Working hours

Monday - Friday 8:00 am to 4:00 pm

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.